PenEak.com รู้จัก เป็นเอก

PenEak.com รู้จัก เป็นเอก

ภาวะโลกร้อน เป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ที่ถูกกล่าวถึงในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก
เป็นสิ่งยืนยันถึงการมีอยู่จริงของภาวะดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจะไม่ล่มสลาย หรือเลวร้ายไปกว่านี้
ทุกภาคส่วนได้หันมาร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยขับเคลื่อนจิตสำนึกเพื่อดูแลโลกใบนี้ พร้อมส่งมอบวิถีแห่งธรรมชาติ
อันเป็นต้นธารแห่งชีวิตให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า ปัจจุบันนี้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ถูกนำมาผนวกเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของวิถีแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย นั่นคือที่มาและยุทธศาสตร์

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Industrial Solvents ไม้รองแผ่นพื้นสำเร็จ ไม้พาเลท น้ำยาทาแบบ น้ำมันทาแบบ
น้ำมันหยอดโซ่ใบเลื่อย และผลิตภัณฑ์ Recondition Product คือการทำคืนสภาพ หรือปรับสภาพใหม่ นอกจากนี้
ยังจัดจำหน่าย สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ เหล็ก เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย อิฐแดง อิฐมอญ อิฐดินเผา และปุ๋ยอินทรีย์
เป็น ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด หรือ ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด

เราเน้นความสำคัญ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งด้านบริการที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม การจัดส่งที่เชื่อถือได้
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน และคุณภาพที่ต้องการ เพื่อให้ต้นทุนในทุกด้านลดลง การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและพอเพียง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพ ด้วยการรับบำบัดของเสียอันตราย
ที่เกิดจากการใช้สารเคมี โดยนำของเสียไปเข้ากระบวนการ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การดำเนินธุรกิจบนยุทธศาสตร์ข้างต้น
และเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง มีลูกค้าหลายกลุ่มอุตสาหกรรม กล่าวคือเรามีศักยภาพครบวงจร และเป็นผู้นำในวัตถุทางเลือก
พลังงานทดแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเอก จำหน่ายและให้บริการ

ไม้รองแผ่นพื้น ไม้รองเสาเข็ม พาเลทไม้

ไม้รองแผ่นพื้น ไม้รองเสาปูน พาเลทไม้ ไม้รองแผ่นพื้นสำเร็จ ไม้รองพื้นสำเร็จ ไม้หมอนรองแผ่นพื้น ไม้หมอนรองพื้นสำเร็จ ไม้รองคอนกรีต ไม้รองเสาคอนกรีต ไม้รองเสาเข็ม และพาเลทไม้ ไม้พาเลททำเตียง ไม้พาเลทราคาถูก

เหล็ก เหล็กเส้น

ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง ประเภทเหล็กเส้นก่อสร้างได้แก่ เหล็กเส้นกลม มีลักษณะผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีปีก ไม่มีรอยปริรอยแตกร้าว และเหล็กข้ออ้อย เหล็กข้อ เหล็กบั้ง ซึ่งเหล็กข้ออ้อย มีลักษณะเป็นปล้องๆ มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอ ไม่มีรอยปริรอยแตกร้าว เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง

น้ำมันหยอดโซ น้ำมันหยอดใบเลื่อย

สำหรับเลื่อยยนต์ เลี่อยวงเดือน สเตอร์เลื่อยยนต์ เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง บางครั้งเรียกน้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันหล่อลื่นโซ่ น้ำมันหยอดเลื่อยโซ่ เป็นวัตถุดิบมีคุณภาพ ทนความร้อนสูง ช่วยระบายความร้อน จากการเสียดสีได้ดี เพื่อลดการสึกหรอ

Industrial Solvent

Isobutyl Alcohol (IBA), Isopropyl Alcohol (IPA), Methanol, N-Butanol (n-BuOH)
Methylene Chloride (MC)
Ethyl Acetate (EAC), N-Butyl Acetate (BA)
Butyl Cellosolve (bc), Methyl Proxitol Acetate (PMA)
Acetone, Cyclocexanone (CYC), Methyl Ethyl Ketone (MEK), Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Thinner

น้ำยาทาแบบ สูตรน้ำมัน น้ำมันทาแบบก่อสร้าง

น้ำยาทาแบบ สูตรน้ำมัน สามารถยืดอายุการใช้งานของแบบหล่อคอนกรีตได้ดี มีไว้สำหรับใช้ทาที่ผิวแบบหล่อคอนกรีต หรือ แบบก่อสร้าง ได้ทุกชนิด พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลไก่

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลไก่ อัดเม็ด ตราชาวไร่ (chawrai) เป็น ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ปุ๋ยชาวไร่ ปุ๋ยราคาถูก ผลิตจากมูลไก่ จากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับใส่พืชผลทางการเกษตร ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร มีเอกสารทะเบียนปุ๋ยครบ ท่านมั่นใจทั้งคุณภาพและมาตรฐาน

Recondition Prodoct

เราขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต เราคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ เราจำหน่ายในราคาขายปลีกและขายส่ง

อิฐแดง อิฐดินเผา

อิฐแดง อิฐดินเผา อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง อิฐแดงมีรู ทำให้ประหยัดปูนก่อ ประหยัดแรงงาน เพราะเป็นอิฐแดงก้อนใหญ่ จากโรงอิฐแดง ผลิตจากดินเหนียวที่ดีที่สุด เป็นอิฐคุณภาพดีแข็งแกร่ง รองรับการก่อสร้างได้หลากหลาย พร้อมให้บริการ มีรถจัดส่งถึงที่

น้ำยาทาแบบ น้ำมันทาแบบ

น้ำยาทาแบบ น้ำมันทาแบบ สูตรน้ำมัน เป็นน้ำยาทาแบบ ราคาถูก น้ำยาทาแบบหล่อ น้ำยาถอดแบบ น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน หรือ น้ำมันทาแบบหล่อคอนกรีต น้ำมันทาแบบก่อสร้าง น้ำมันทาแบบหล่อ สามารถยืดอายุการใช้งานของแบบหล่อคอนกรีต ผิวของคอนกรีตจะเรียบเนียนและสวยงาม

ดูสินค้า

ใส่ความเห็น