เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้น

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง ประเภทเหล็กเส้นก่อสร้าง เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็ก 

1.เหล็กเส้นกลม (Round Bars steel:RB)หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า เหล็ก RB
ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น เหล็กเส้น เหล็กกลม เหล็กกลมไส้ตัน ซึ่งเหล็กเส้นกลม เราจัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น
ที่มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีปีก ไม่มีรอยปริ หรือรอยแตกร้าว
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จะรับรองตามมาตรฐานมอก. 20-2543 โดยเกรดคุณภาพของเหล็กเส้นกลม
จะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลมอยู่ที่ 6-25 มม. มีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

การนำไปใช้งาน
เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ไม่ใหญ่มากนัก สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป
งานก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
อาคารไม่เกิน 3 ชั้น

2.เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars steel:DB) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า เหล็ก DB
ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น เหล็กอ้อย เหล็กข้อ เหล็กบั้ง ซึ่งเหล็กข้ออ้อย เราจัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น
ที่มีลักษณะเป็นปล้องๆ มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริ หรือรอยแตกร้าว
เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวอย่างดี ให้กับเหล็กและเนืัอคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล้กเส้นกลม
จึงนิยมไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง หรือรับน้ำหนักมาก ๆ
การผลิตเหล็กข้ออ้อย จะรับรองตามมาตรฐานมอก. 24-2548
ชั้นคุณภาพ SD30,SD40,SD50 โดยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10-32 มม.
และมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

การนำไปใช้งาน
เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น สะพาน เขื่อน ถนนคอนกรีต ทางด่วน งานอาคาร
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ งานสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ และตึกที่มีความสูงมาก
ชั้นคุณภาพ SD30 เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วๆไป และงานอาคารพาณิชย์ ที่ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
ชั้นตุณภาพ SD40 เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลาง จนถึงใหญ่ เช่น สะพาน โรงงาน อาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ 5 ชั้น ถึง 15 ชั้น
ชั้นคุณภาพ SD50 เหมาะกับงานขนาดใหญ่ เช่น สร้างเขื่อน ทางด่วน สะพาน อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 15 ชั้นขึ้นไป

 

สินค้าจริง พร้อมส่ง

ใส่ความเห็น